Xem đáp án môn Hoá 201 203 205 207 209 211 thi THPT Quốc gia 2021

dap an mon hoa thi thpt quoc gia 2021

Môn Hoá được tổ chức thi với hình thức thi trắc nghiệm 40 câu, gồm phần cơ bản và nâng cao cho các thí sinh lựa chọn. Hoá là môn thi thứ 2 trong sáng ngày 8/7 trong tổ hợp các môn thi Khoa học tự nhiên. Cùng topungdung.online cập nhật nhanh đáp án môn Hoá mã đề 201 203 205 207 209 211 thi THPT Quốc gia 2021 ngay nhé.

Xem đáp án môn Hoá 201 203 205 207 209 211 thi THPT Quốc gia 2021

Đang cập nhật …

Mã đề 201

41. D42. D43. B44.C45. B46. B47. A48. C
49. B50. D51. C52. A53. A54. B55. B56. A
57. D58. D59. C60. D61. C62. D63. C64. D
65. A66. D67. A68. A69. B70. C71. A72. B
73. C74. C75. B76. D77. C78. D79. C80. D

Mã đề 203

41. C42. D43. A44. B45. C46. A47. D48. A
49. C50. A51. D52. B53. D54. B55. B56. D
57. B58. C59. D60. C61. C62. B63. A64. D
65. A66. D67. D68. B69. C70. D71. B72. B
73. A74. C75. C76. A77. C78. A79. C80. B

Mã đề 205

41. A42. B43. C44. C45. B46. C47. C48. B
49. D50. B51. A52. C53. D54. A55. B56. C
57. C58. B59. D60. B61. C62. B63. A64. C
65. D66. B67. A68. A69. B70. A71. B72. B
73. C74. A75. A76. B77. A78. B79. A80. C

Mã đề 207

41. C42. C43. C44. D45. C46. C47. A48. C
49. A50. D51. D52. A53. D54. A55. D56. A
57. C58. C59. A60. A61. B62. C63. B64. C
65. B66. D67. D68. D69. B70. C71. D72. C
73. D74. A75. C76. A77. B78. A79. B80. C

Mã đề 209

41. C42. A43. B44. C45. B46. C47. A48. B
49. A50. B51. D52. A53. B54. C55. C56. B
57. D58. A59. D60. B61. A62. D63. D64. B
65. D66. A67. A68. C69. B70. A71. D72. A
73. C74. D75. D76. C77. D78. D79. C80. A

Mã đề 211

41. B42. C43. D44. B45. A46. D47. A48. D
49. C50. C51. B52. B53. B54. C55. B56. D
57.58.59. B60. D61. C62. D63. B64. A
65. B66.D67.D68. C69. A70. A71. A72. C
73. D74. A75. A76. C77. A78. C79. D80. D

Đề thi môn Hoá THPT Quốc gia

Trên đây là đáp án 6 mã đề thi 201 203 205 207 209 211 môn Hoá THPT Quốc gia, các em thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo và đối chiếu để biết kết quả bài thi của mình nhé.

Đáp án môn Toán mã đề 102 014 106 108 110 112 năm 2021

Thi 1 điểm có bị liệt không ?

Quy định cộng điểm ưu tiên đại học như thế nào ?

Mỗi thí sinh được xét bao nhiêu nguyện vọng thi THPT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*