Đề & đáp án môn Toán kỳ thi THPT 2022 mã đề 101,102,103,104,105,106,107,108

dap an mon toan thpt quoc gia 2022

Toán là môn thi thứ 2 trong kỳ thi tốt nghiệp ngày 7/7. Thí sinh sẽ có 90 phút để thực hiện bài thi trắc nghiệm theo quy định của bộ GD&ĐT. Cập nhật nhanh đáp án môn Toán mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 tại topungdung.online một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán

Thí sinh sẽ trải qua 50 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 90 phút. Các thí sinh điền vào phiếu câu hỏi được giám thị phát trước đó. Bài thi yêu cầu thí sinh cần phải vận dụng nhiều kiến thức như: Hình học không gian, Tổ hợp – Xác xuất, Nguyên hàm – Tích phân…

de thi mon toan thpt 2022

de thi mon toan thpt 2022

de thi mon toan thpt 2022

de thi mon toan thpt 2022

de thi mon toan thpt 2022

Đáp án chi tiết môn Toán mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 

Mã đề 101:

1.A2.B3.D4.C5.B6.C7.C8.C
9.B10.A11.C12.D13.D14.B15.B16.C
17.B18.C19.D20.B21.A22.B23.C24.C
25.C26.B27.A28.D29.D30.C31.A32.B
33.B34.D35.C36.D37.D38.D39.B40.B
41.D42.D43.B44.D45.B46.D47.D48.D
49.B50.C

Mã đề 102 :

1.D2.B3.B4.A5.D6.D7.D8.A
9.B10.D11.C12.C13.B14.B15.B16.A
17.C18.A19.B20.B21.D22.B23.C24.C
25.C26.B27.C28.A29.C30.B31.A32.D
33.D34.D35.D36.D37.A38.D39.C40.B
41.A42.D43.A44.C45.A46.A47.A48.D
49.A50.D

Mã đề 103 :

1.B2.A3.B4.D5.D6.C7.B8.D
9.A10.C11.B12.B13.B14.D15.D16.B
17.A18.C19.D20.C21.A22.B23.B24.B
25.C26.D27.C28.C29.C30.C31.D32.A
33.D34.A35.A36.C37.C38.A39.D40.A
41.D42.A43.A44.A45.A46.D47.D48.A
49.B50.A

Mã đề 104:

1.A2.C3.B4.B5.B6.D7.B8.C
9.B10.D11.C12.D13.A14.D15.C16.A
17.A18.D19.D20.C21.D22.D23.A24.A
25.C26.D27.C28.C29.A30.A31.D32.D
33.D34.A35.D36.A37.C38.C39.D40.D
41.C42.A43.C44.C45.A46.A47.C48.A
49.C50.C

Mã đề 105:

1.B2.D3.D4.A5.B6.D7.B8.D
9.A10.C11.B12.C13.C14.B15.B16.C
17.B18.D19.B20.A21.C22.D23.C24.D
25.C26.C27.C28.B29.C30.D31.B32.D
33.A34.B35.A36.D37.A38.A39.D40.A
41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.C48.D
49.A50.A

Mã đề 106 :

1.B2.B3.D4.B5.D6.A7.C8.B
9.D10.D11.A12.D13.C14.D15.D16.A
17.B18.A19.C20.B21.D22.C23.A24.B
25.D26.A27.C28.C29.C30.D31.A32.B
33.C34.B35.A36.C37.B38.B39.C40.A
41.C42.A43.B44.A45.B46.A47.C48.A
49.C50.C

Mã đề 107:

1.D2.D3.D4.B5.B6.D7.A8.D
9.D10.A11.C12.A13.A14.C15.C16.A
17.A18.D19.C20.C21.D22.B23.A24.D
25.B26.B27.B28.A29.B30.A31.B32.A
33.A34.B35.A36.B37.D38.B39.B40.A
41.B42.D43.A44.A45.D46.D47.A48.B
49.D50.D

Mã đề 108:

1.A2.D3.B4.A5.C6.A7.A8.D
9.A10.B11.A12.C13.B14.B15.C16.A
17.D18.A19.B20.C21.C22.B23.C24.B
25.B26.B27.D28.B29.D30.C31.B32.D
33.B34.B35.C36.D37.A38.A39.C40.D
41.D42.D43.A44.D45.C46.C47.D48.D
49.C50.C

Trên đây là đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 các mã đề101, 102, 103, 104 ,105, 106 , 107, 108. Các vị phụ huynh, học sinh hãy theo dõi trang để cập nhật những thông tin chính xác và nhanh chóng nhất về kỳ thi quan trọng này nhé!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*