Đề và đáp án kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 môn Giáo dục công dân

dap an mon gdcd ky thi thpt quoc gia 2022

Bài viết dưới đây sẽ cập nhật đáp án kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 môn Giáo dục công dân một cách chi tiết và đầy đủ. Đây là môn thi cuối cùng của bài thi tổ hợp KHXH, được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm. Các thí sinh sẽ có 50 phút để hoàn thành 40 câu hỏi kiến thức. Bài viết của topungdung.online sẽ tổng hợp đầy đủ đáp án cho 24 mã đề, cùng tham khảo ngay nhé!

Đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2022

dap an mon gdcd ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon gdcd ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon gdcd ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon gdcd ky thi thpt quoc gia 2022

Full đáp án môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc Gia 2022

 • Mã 301
81.D82.A83.D84.B85.C86.A87.C88.C89.D90.A
91.B92.D93.D94.A95.B96.B97.B98.C99.A100.A
101.C102.D103.A104.A105.C106.B107.D108.D109.B110.C
111.B112.C113.D114.C115.A116.D117.D118.B119.B120.C
 • Mã 302
81.C82.C83.A84.A85.B86.D87.A88.D89.D90.C
91.A92.C93.C94.A95.D96.B97.B98.D99.D100.C
101.C102.D103.B104.D105.A106.A107.B108.C109.C110.B
111.C112.A113.D114.D115.C116.C117.A118.B119.D120.B
 • Mã 303
81. B82. A83. D84. B85. A86. D87. D88. D89. A90. A
91. C92. B93. D94. D95. D96. C97. B98. D99. D100. B
101. C102. D103. C104. D105. B106. B107. B108. C109. C110. C
111. D112. C113. D114. B115. C116. C117. C118. C119. B120. B
 • Mã 304
81.D82.A83.A84.B85.C86.C87.C88.D89.A90.D
91.D92.C93.A94.A95.B96.A97.C98.D99.B100.A
101.C102.B103.D104.C105.B106.A107.B108.A109.C110.D
111.B112.C113.B114.C115.B116.A117.B118.A119.D120.A
 • Mã 305
81.B82.D83.B84.D85.C86.D87.C88.A89.B90.C
91.C92.D93.C94. A95. C96.A97.C98.C99.A100.D
101.D102.A103.A104.A105.D106.A107.D108.C109. C110.B
111.D112.A113.A114.C115.A116.C117.A118.D119.A120.B
 • Mã 306
81.A82.C83.C84.B85.D86.D87.B88.C89.C90.D
91.B92.D93.D94.A95.A96.B97.D98.A99.B100.A
101.D102.D103.A104.A105.A106.B107.D108.B109.B110.B
111.A112.B113.A114.A115.B116.B117.C118.D119.D120.D
 • Mã 307
81.A82.B83.A84.A85.D86.A87.C88.B89.C90.B
91.C92.B93.A94.B95.C96.C97.A98.D99.B100.C
101.A102.A103.B104.C105.A106.A107.B108.C109.D110.C
111.B112.C113.D114.D115.D116.B117.C118.A119.B120.C
 • Mã 308
81. C82.C83.B84.D85.C86.B87.A88.C89.D90.A
91.A92.C93.D94.C95.C96.D97.A98.B99.B100.A
101.D102.A103.D104.A105.A106.B107.B108.A109.B110.B
111.D112.A113.D114.B115.A116.B117.B118.A119.D120.A
 • Mã 309
81. D82.C83.D84.C85.B86.C87.C88.A89.C90.D
91.A92.B93.B94.B95.A96.B97.D98.C99.D100.A
101.B102.D103.D104.C105.B106.C107.C108.B109.D110.D
111.D112.C113.D114.A115.D116.B117.B118.B119.C120.B
 • Mã 310
81.C82.D83.D84.A85.D86.B87.D88.A89.C90.D
91.C92.D93.B94.B95.A96.A97.A98.D99.A100.A
101.C102.A103.D104.B105.C106.C107.C108.B109.C110.B
111.B112.D113.B114.C115.C116.A117.B118.C119.B120.A
 • Mã 311
81.D82.C83.A84.C85.A86.C87.A88.C89.C90.B
91.C92.C93.D94.B95.B96.D97.D98.B99.D100.A
101.C102.A103.A104.B105.A106.D107.D108.A109.A110.B
111.D112.B113.C114.A115.D116.B117.B118.D119.D120.D
 • Mã 312
81. D82.D83.C84.A85.D86.B87.C88.D89.D90. B
91. C92. C93. A94.B95.D96.B97.A98.A99.C100.A
101.C102.A103.A104.C105.C106.A107.C108.C109.D110.C
111.C112.D113.D114.A115.A116.C117.D118.C119.A120.D
 • Mã 313
81.C82.B83.B84.D85.C86.D87.C88.A89.A90.D
91.C92.D93.A94.D95.C96.A97.A98.D99.A100.C
101.C102.A103.B104.B105.D106.C107.C108.A109.B110.D
111.A112.C113.B114.B115.B116.C117.A118.B119.B120.A
 • Mã 314
81.D82.D83.A84.B85.C86.A87.B88.D89.D90.D
91.C92.A93.B94.D95.B96.B97.A98.B99.D100.C
101.D102.B103.D104.A105.C106.B107.A108.C109.A110.B
111.B112.C113.D114.C115.B116.C117.B118.C119.C120.D
 • Mã 315
81. A82.D83. C84.B85.A86.B87.A88.A89.B90.B
91.A92.B93.A94.C95.C96.B97.C98.D99.D100.A
101.D102.A103.B104.D105.B106.A107.B108.A109.D110.A
111.D112.D113.A114.B115.B116.D117.A118.D119.C120.D
 • Mã 316
81. D82.B83.C84.D85.A86.A87.C88.B89.A90.A
91.C92.A93.C94.B95.D96.B97.D98.B99.A100.D
101.C102.A103.D104.C105.C106.C107.B108.D109.D110.B
111.D112.C113.A114.B115.D116.A117.B118.C119.D120.B
 • Mã 317
81.A82.B83.D84.D85.C86.B87.B88.A89.D90.C
91.A92.B93.B94.A95.C96.B97.B98.A99.A100.B
101.A102.C103.C104.A105.C106.C107.A108.B109.D110.C
111.A112.D113.C114.C115.C116.A117.D118.B119.D120.B
 • Mã 318
81. A82. B83. C84.A85.D86.B87.D88.C89.D90.A
91.A92.B93.A94.D95.C96.C97.B98.B99.B100.A
101.B102.A103.D104.A105.D106.A107.D108.B109.D110.A
111.D112.B113.D114.B115.A116.B117.A118.A119.D120.A
 • Mã 319
81.D82.C83.C84.A85.C86.C87.D88.C89.A90.C
91.B92.A93.C94.C95.A96.B97.A98.D99.B100.B
101.D102.B103.B104.C105.D106.B107.C108.D109.B110.D
111.D112.C113.B114.D115.B116.D117.D118.A119.D120.B
 • Mã 320
81.C82.B83.C84.C85.B86.A87.D88.B89.B90.C
91.B92.A93.B94.D95.B96.D97.D98.D99.B100.B
101.D102.C103.C104.B105.D106.D107.A108.C109.D110.A
111.C112.A113.A114.C115.A116.A117.C118.A119.D120.D
 • Mã 321
81.C82.A83.D84.C85.D86.D87.B88.C89.D90.A
91.D92.B93.B94.A95.D96.C97.C98.B99.C100.B
101.A102.D103.D104.C105.D106.C107.B108.C109.B110.A
111.C112.B113.A114.C115.B116.A117.D118.A119.B120.A
 • Mã 322
81.D82.A83.A84.C85.D86.D87.C88.A89.C90.C
91.C92.D93.C94.D95.B96.D97.B98.B99.A100.C
101.C102.B103.B104.C105.A106.D107.A108.C109.C110.D
111.B112.A113.A114.D115.B116.A117.C118.B119.A120.B
 • Mã 323
81.B82.D83.C84.B85.D86.A87.C88.D89.B90.A
91.C92.A93.B94.D95.A96.C97.B98.D99.A100.D
101.D102.C103.C104.C105.B106.B107.A108.B109.A110.D
111.B112.D113.B114.D115.A116.A117.A118.C119.A120.D
 • Mã 324
81.C82.A83.B84.C85.D86.D87.B88.C89.C90.D
91.B92.C93.B94.A95.B96.B97.A98.C99.B100.B
101.C102.B103.A104.A105.C106.A107.A108.B109.A110.C
111.A112.A113.B114.D115.C116.B117.A118.D119.A120.C

Bài viết đã cung cấp đáp án môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 full 24 mã đề. Theo dõi trang để cập nhật toàn bộ đáp án của tất cả các môn thi nhé! Chúc các bạn may mắn!

>> Xem thêm: Đề & đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc Gia 2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*