Đáp án Toán THPT Quốc gia 2023 mã đề 101, 109, 110, 111, 113, 121

de thi toan thpt quoc gia 2023
Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán

Đề thi và đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2023 mã đề 101, 109, 110, 111, 113, 121 đã có. Cũng như mọi năm, bài thi Toán THPT sẽ gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó sẽ có 45 câu hỏi liên quan đến kiến thức Toán lớp 12 và 5 câu kiến thức lớp 11. Kỳ thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán đã diễn ra chính thức vào chiều ngày 28/6/2023. Cập nhật ngay thông tin đề thi, đáp án THPT Quốc gia 2023 môn Toán của 6 mã đề trên dưới đây nhé!

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2023 mã đề 101, 109, 110, 111, 113, 121

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 gồm có 24 mã đề với 4 mã đề chính thức. Chi tiết đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 như sau:

de thi toan thpt quoc gia 2023

de thi toan thpt quoc gia 2023

de thi toan thpt quoc gia 2023

de thi toan thpt quoc gia 2023

de thi toan thpt quoc gia 2023

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Văn mới nhất

Đáp án đề thi Toán THPT Quốc gia 2023 mã đề 101, 109, 110, 111, 113, 121

Dưới đây là đáp án đề thi Toán THPT năm 2023 của 6 mã đề để bạn tham khảo:

1. Đáp án Toán THPT Quốc gia 2023 mã đề 101:

1.A2.B3.B4.D5.C6.A7.D8.A
9.A10.B11.D12.B13.C14.D15.C16.C
17.B18.B19.A20.C21.B22.C23.B24.B
25.D26.C27.B28.D29.D30.C31.D32.C
33.B34.D35.C36.C37.D38.B39.B40.C
41.D42.B43.C44.A45.B46.D47.C48.B
49.D50.D

2. Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2023 mã đề 109:

1.D2.D3.A4.D5.A6.D7.D8.B
9.A10.A11.C12.D13.C14.D15.B16.C
17.B18.A19.B20.C21.B22.A23.B24.C
25.D26.B27.A28.D29.D30.B31.C32.D
33.B34.A35.C36.C37.B38.C39.B40.D
41.A42.C43.C44.D45.B46.C47.D48.C
49.B50.B

3. Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2023 mã đề 110:

1.C2.D3.A4.B5.B6.D7.D8.C
9.C10.A11.B12.A13.A14.C15.C16.B
17.A18.B19.B20.A21.C22.C23.B24.D
25.D26.B27.A28.C29.D30.B31.A32.A
33.D34.D35.B36.B37.A38.D39.B40.A
41.B42.D43.C44.C45.C46.A47.A48.C
49.C50.D

4. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc gia 2023 mã đề 111:

1.D2.C3.B4.C5.B6.C7.B8.D
9.C10.C11.D12.C13.C14.C15.D16.D
17.A18.C19.D20.B21.B22.C23.C24.B
25.D26.A27.A28.B29.B30.C31.D32.D
33.A34.C35.B36.D37.A38.D39.B40.A
41.B42.A43.D44.D45.A46.A47.B48.A
49.B50.D

5. Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2023 mã đề 113

1.C2.C3.A4.D5.D6.B7.A8.A
9.A10.D11.C12.C13.D14.A15.A16.D
17.C18.A19.A20.B21.A22.D23.B24.B
25.C26.D27.B28.D29.D30.C31.B32.D
33.C34.A35.A36.A37.C38.B39.B40.B
41.D42.B43.D44.B45.C46.C47.C48.B
49.C50.C

6. Đáp án thi Toán THPT Quốc gia 2023 mã đề 121:

1.B2.D3.A4.C5.C6.C7.D8.C
9.D10.A11.A12.B13.A14.B15.C16.A
17.B18.B19.D20.B21.B22.D23.C24.C
25.B26.C27.B28.B29.B30.C31.C32.D
33.C34.D35.C36.D37.C38.D39.B40.D
41.D42.D43.B44.D45.D46.C47.D48.A
49.D50.C

7. Đáp án Toán THPT Quốc gia năm 2023 mã đề 123

1.D2.B3.C4.A5.C6.A7.D8.C
9.B10.A11.B12.D13.C14.B15.D16.B
17.C18.A19.A20.A21.D22.A23.D24.A
25.D26.B27.B28.B29.30.D31.A32.B
33.D34.B35.B36.D37.D38.A39.B40.A
41.A42.D43.D44.D45.A46.B47.C48.B
49.A50.A

*** Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2023 trên đây lấy từ đáp án của Ban chuyên môn Tuyensinh247.

Thi 1 điểm có bị liệt không năm 2023?

Vừa rồi là thông tin chi tiết về đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán. Bạn hãy rà soát đáp án đúng mã đề Toán đã thi để biết điểm thi của mình khoảng bao nhiêu nhé!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*