Đáp án Sử THPT Quốc gia 2023 mã đề 304, 305, 315, 319, 322, 324

dap an su thpt quoc gia 2023
Cập nhật đáp án môn Sử THPT Quốc gia năm 2023

Đã có đáp án Sử THPT Quốc gia 2023 mã 304, 305, 315, 319, 322, 324 chính thức. Dựa vào những đáp án này các thí sinh có thể biết trước được số điểm mình đạt được thông qua kỳ thi. Khi rà soát kết quả thi của mình dựa trên đáp án được topungdung.online cập nhật dưới đây bạn cần xem đúng mã đề đã thi nhé!

1. Đáp án Sử THPT Quốc gia 2023 mã đề 308, 313, 310, 304, 305, 315, 319, 320, 321, 322, 323 324

Dưới đây là đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2023 1 số mã đề tiêu biểu:

1.1 Đáp án Sử THPT Quốc gia mã đề 308

1.D2.D3.D4.A5.C6.A7.C8.C9.D10.A
11.C12.A13.D14.A15.D16.B17.A18.B19.B20.B
21.D22.A23.B24.D25.B26.A27.A28.B29.B30.A
31.D32.B33.B34.D35.B36.D37.A38.D39.D40.B

1.2 Đáp án Sử THPT Quốc gia 2023 mã đề 310

1.C2.D3.D4.C5.D6.B7.C8.D9.D10.A
11.A12.B13.B14.D15.A16.A17.A18.D19.B20.A
21.D22.A23.B24.A25.B26.B27.B28.C29.C30.A
31.C32.33.C34.A35.C36.C37.C38.B39.C40.A

1.3 Đáp án Sử THPT Quốc gia 2023 mã 313

1.D2.D3.C4.C5.C6.A7.C8.D9.C10.B
11.C12.A13.C14.B15.B16.A17.A18.C19.A20.C
21.D22.C23.B24.B25.C26.D27.A28.D29.A30.A
31.D32.B33.D34.D35.B36.D37.D38.A39.B40.B

1.4 Đáp án Sử THPT Quốc gia 2023 mã 304

1.B2.A3.B4.A5.D6.B7.A8.B9.A10.A
11.B12.A13.A14.D15.B16.D17.A18.A19.D20.A
21.C22.C23.B24.C25.D26.C27.B28.C29.C30.A
31.D32.A33.C34.C35.C36.B37.C38.D39.B40.C

1.5 Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2023 mã 305

1.A2.C3.D4.D5.C6.B7.D8.A9.B10.A
11.A12.A13.D14.D15.A16.C17.A18.B19.D20.C
21.A22.D23.C24.C25.B26.B27.B28.C29.D30.B
31.B32.B33.D34.B35.D36.C37.D38.C39.C40.D

1.6 Đáp án Sử THPT Quốc gia 2023 mã 315

1.A2. C3.A4.A5.C6.C7.A8.B9.A10.D
11.C12.A13.C14.B15.B16.D17.A18.B19.A20.B
21.D22.A23.D24.D25.B26.C27.C28.B29.A30.B
31.D32.A33.C34.C35.B36.C37.D38.B39.C40.D

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Văn chính xác nhất

1.7 Đáp án đề thi Sử THPT Quốc gia 2023 mã 319

1.D2.A3.C4.A5.C6.C7.C8.D9.C10.A
11.A12.D13.A14.C15.B16.B17.B18.D19.D20.D
21.A22.D23.B24.B25.C26.D27.D28.C29.B30.B
31.B32.D33.A34.B35.B36.C37.A38.C39.A40.D

1.8 Đáp án Sử THPT Quốc gia 2023 mã 320

1.D2.B3.A4.A5.D6.B7.D8.B9.A10.B
11.C12.D13.C14.C15.C16.B17.D18.A19.B20.A
21.D22.B23.D24.A25.D26.B27.D28.B29.A30.D
31.A32.A33.B34.B35.A36.B37.A38.D39.D40.A

1.9 Đáp án Lịch sử THPT Quốc gia 2023 mã 321

1.A2.C3.D4.B5.C6.C7.C8.B9.C10.D
11.D12.B13.C14.A15.C16.A17.C18.A19.A20.D
21.A22.A23.B24.A25.C26.B27.D28.B29.C30.B
31.D32.D33.B34.D35.D36.C37.B38.B39.C40.D

1.10 Đáp án Lịch sử THPT Quốc gia 2023 mã 322

1.B2.A3.B4.B5.B6.D7.A8.B9.B10.D
11.C12.C13.A14.D15.C16.C17.D18.D19.D20.B
21.D22.D23.B24.B25.C26.C27.C28.A29.A30.A
31.B32.A33.C34.D35.B36.D37.A38.C39.C40.D

1.11 Đáp án Sử THPT Quốc gia năm 2023 mã đề 323

1.A2.D3.D4.D5.B6.A7.D8.D9.D10.C
11.B12.A13.C14.B15.B16.C17.D18.D19.A20.A
21.B22.C23.D24.D25.D26.C27.C28.B29.A30.C
31.A32.B33.A34.A35.B36.B37.B38.A39.C40.C

1.12 Đáp án Sử THPT Quốc gia 2023 mã 324

1.A2.C3.B4.D5.B6.B7.A8.D9.D10.B
11.B12.C13.B14.B15.C16.A17.D18.A19.A20.C
21.A22.C23.B24.C25.C26.C27.A28.C29.B30.B
31.A32.C33.B34.A35.A36.C37.C38.B39.A40.A

*** Trên đây là đáp án thi Sử THPT Quốc gia 2023 được Ban chuyên môn Tuyensinh247 giải. 

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2023 chuẩn nhất

2. Đề thi THPT Quốc gia năm 2023 môn Lịch sử

Cũng như các môn thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2023 khác, môn Lịch sử được chia làm 24 mã đề. Bạn tham khảo 1 trong các mã đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2023 sau:

de thi su thpt quoc gia 2023

de thi su thpt quoc gia 2023

de thi su thpt quoc gia 2023

de thi su thpt quoc gia 2023

Thi 1 điểm có bị liệt không năm 2023?

Dựa vào đáp án Lịch sử THPT Quốc gia 2023 trên đây các thí sinh có thể dễ dàng biết được điểm số mình đạt được. Chúc bạn có được kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc gia 2023 này.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*