Đáp án Sinh THPT Quốc gia 2023 mã 202, 203, 210, 215, 216, 221

dap an sinh thpt quoc gia 2023
Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia năm 2023

Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2023 mã 202, 203, 210, 215, 216, 221 đã được topungdung.online cập nhật sau đây. Với thông tin này các em học sinh có thể đối chiếu bài làm sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia. Cập nhật ngay đề thi Sinh học THPT Quốc gia 2023 cùng đáp án chính xác nhé!

Đề thi THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh

Môn Sinh cũng như các môn trắc nghiệm khác trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 là có đến 24 mã đề. Bạn tham khảo 1 trong số 24 mã đề thi Sinh THPT năm 2023 dưới đây :

de thi sinh thpt quoc gia 2023

de thi sinh thpt quoc gia 2023

de thi sinh thpt quoc gia 2023

de thi sinh thpt quoc gia 2023

de thi sinh thpt quoc gia 2023

de thi sinh thpt quoc gia 2023

Đáp án Hoá THPT Quốc gia 2023 1 số mã đề

Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2023 mã 202, 203, 210, 214, 215, 216, 221, 217, 222

Môn Sinh học là môn thi cuối cùng trong tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Các bạn thí sinh hãy cập nhật chi tiết đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2023 sau:

1. Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2023 mã 214

81. A82. C83. A84. C85. D86. C87. A88. B89. A90. B
91. B92. C93. D94. B95. D96. D97. C98. D99. B100. C
101. D102. B103. C104. B105. C106. A107. A108. C109. A110. B
111. C112. D113. A114. D115. B116. C117. B118. A119. A120. D

2. Đáp án Sinh học THPT Quốc gia 2023 mã 202

81. A82. A83. B84. C85. B86. D87. D88. C89. D90. B
91. D92. C93. B94. B95. D96. A97. B98. C99. C100. C
101. D102. B103. A104. D105. C106. A107. A108. C109. A110. A
111. D112. B113. D114. C115. A116. C117. C118. D119.B120. C

3. Đáp án Sinh THPT Quốc gia 2023 mã 203

81. A

82. B83. D84. C85. B86. A87. D88. C89. D90. A
91. C92. C93. C94. A95. D96. D97. C98. B99. B100. D
101. B102. B103. C104. D105. B106. B107. C108. B109. C110. D
111. D112. C113. D114. D115. D116. C117. B118. C119. D120.B

4. Đáp án Sinh THPT Quốc gia 2023 mã 210

81. A82. B83. B84. C85. A86. D87. A88. B89. B90. B
91. A92. B93. A94. C95. B96. C97. C98. A99. B100. A
101. C102. B103. C104. B105. A106. D107. B108. A109. B110. A
111. C112. B113.A114. C115.B116. B117. B118.A119.A120. C

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Văn chính xác nhất

5. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2023 mã đề 214

81. A82. C83. A84. C85. D86. C87. A88. B89. A90. B
91. B92. C93. D94. B95. D96. D97. C98. D99. B100. C
101. D102. B103. C104. B105. C106. A107. A108. C109. A110. B
111. C112. D113. A114. D115. B116. C117. B118. A119. A120. D

6. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2023 mã đề 215

81. C82. B83. A84. A85. C86. D87. C88. C89. D90. A
91. B92. B93. B94. A95. A96. D97. C98. B99. A100. C
101. A102. B103. B104. D105. C106. D107. A108. D109. D110. D
111. B112. A113. B114. C115. C116. B117. B118. C119. A120. A

7. Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2023 mã 216

81. D82. A83. A84. D85. B86. A87. B88. C89. D90. B
91. B92. B93. A94. A95. B96. D97. B98. B99. B100. B
101. B102. A103. B104. D105. C106. D107. D108. C109. D110. B
111. D112. C113. A114. D115. C116. C117. D118. A119. C120. C

8. Đáp án Sinh THPT Quốc gia 2023 mã 221

81. C82. A83. B84. D85. B86. C87. B88. A89. D90. B
91. C92. D93. A94. B95. C96. C97. D98. D99. C100. D
101. B102. D103. D104. A105. C106. B107. B108. D109. A110. B
111. B112. D113. D114. C115. A116. C117. C118. A119. A120.B

9. Đáp án Sinh THPT Quốc gia 2023 mã 217

81. C82. B83. A84. D85. C86. B87. D88. B89. B90. B
91. B92. D93. D94. B95. A96. A97. A98. C99. A100. C
101. A102. D103. B104. C105. A106. C107. B108. C109. D110. D
111. D112. C113. B114. A115. C116. B117. A118. C119. A120. D

10. Đáp án Sinh THPT Quốc gia 2023 mã đề 222

81. D82. A83. D84. D85. C86. A87. A88. C89. D90. B
91. A92. B93. C94. D95. B96. C97. C98. B99. D100. C
101. A102. B103. B104. B105. D106. B107. C108. C109. A110. D
111. D112. C113. B114. B115. D116. A117. B118. B119. B120. C

*** Đáp án Sinh THPT Quốc gia năm 2023 trên đây được Ban chuyên môn Tuyensinh247 giải sau khi kết thúc thời gian thi.

Đề thi và đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2023

Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia năm 2023 một số mã đề đã được cập nhật. Bạn nên xem kĩ mã đề mình đã làm bài để đối chiếu kết quả chuẩn xác nhất!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*