Đáp án môn Toán mã đề 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,124 THPT 2022

dap an mon toan kì thi thpt quoc gia 2022

Cập nhật nhanh đáp án môn toán kỳ thi THPT Quốc gia mã đề 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,124 trong bài viết dưới đây. Toán là môn thi thứ 2 và là một trong số những môn chính cực quan trọng. Các thí sinh sẽ làm bài trên giấy điền đáp án trắc nghiệm được giám thị phát trong vòng 90 phút. Theo dõi topungdung.online để nắm bắt đáp án một cách chính xác và nhanh chóng nhất!

Đáp án mã đề 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,124 môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022

Dưới đây là đáp án của môn toán các mã đề 117 đến 124. Các thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo ngay.

Mã đề 117:

1.A2.C3.C4.A5.A6.D7.A8.B
9.C10.C11.C12.A13.A14.D15.A16.B
17.D18.A19.B20.C21.C22.D23.B24.C
25.C26.B27.A28.B29.D30.B31.C32.D
33.D34.A35.B36.D37.A38.B39.D40.A
41.D42.D43.D44.C45.A46.C47.B48.C
49.B50.A

Mã đề 118 :

1.D2.A3.C4.B5.B6.A7.C8.D
9.D10.A11.B12.B13.D14.A15.C16.D
17.C18.D19.B20.B21.D22.C23.C24.B
25.A26.D27.D28.A29.C30.A31.B32.C
33.C34.C35.B36.C37.B38.B39.C40.B
41.D42.D43.D44.C45.A46.B47.A48.D
49.D50.D

Mã đề 119:

1.B2.D3.D4.A5.C6.D7.A8.A
9.A10.C11.A12.D13.A14.D15.D16.C
17.A18.B19.A20.B21.B22.C23.D24.D
25.D26.C27.A28.A29.B30.D31.B32.A
33.B34.B35.D36.B37.A38.B39.B40.B
41.D42.A43.B44.B45.D46.D47.D48.A
49.B50.A

Mã đề 120:

1.B2.A3.B4.A5.B6.D7.A8.B
9.A10.C11.C12.B13.B14.D15.D16.D
17.B18.C19.B20.D21.D22.C23.B24.C
25.A26.C27.D28.D29.A30.B31.A32.A
33.D34.B35.B36.A37.B38.C39.D40.C
41.C42.C43.A44.D45.D46.A47.C48.D
49.A50.C

Mã đề 121:

1.A2.D3.B4.A5.A6.B7.C8.B
9.D10.C11.B12.A13.C14.D15.A16.C
17.B18.C19.D20.A21.A22.D23.B24.C
25.C26.A27.A28.A29.C30.B31.C32.B
33.B34.C35.B36.D37.D38.B39.B40.A
41.C42.D43.D44.D45.C46.D47.C48.C
49.A50.A

Mã đề 122:

1.D2.A3.D4.D5.B6.D7.A8.A
9.A10.D11.C12.A13.C14.A15.A16.A
17.B18.B19.B20.C21.B22.C23.B24.C
25.A26.C27.A28.A29.B30.B31.B32.C
33.A34.B35.A36.C37.B38.B39.C40.C
41.B42.43.A44.B45.C46.C47.A48.B
49.C50.C

Mã đề 123:

1.D2.B3.A4.C5.D6.D7.B8.D
9.D10.B11.D12.A13.C14.C15.A16.A
17.B18.D19.D20.A21.B22.C23.A24.D
25.B26.D27.B28.A29.C30.C31.D32.D
33.A34.A35.B36.B37.C38.C39.A40.B
41.D42.C43.C44.C45.A46.A47.B48.C
49.B50.C

Mã đề 124:

1.A2.C3.B4.A5.B6.A7.D8.D
9.B10.D11.D12.B13.A14.C15.B16.B
17.D18.D19.A20.C21.A22.B23.C24.D
25.A26.A27.A28.C29.C30.B31.A32.C
33.A34.C35.D36.A37.D38.C39.D40.D
41.C42.C43.D44.C45.C46.D47.D48.B
49.B50.C

Trên đây là đề thi và đáp án môn Toán các mã đề 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 kỳ thi THPT Quốc gia 2022 mà các bạn có thể tham khảo. Theo dõi topungdung.online để cập nhật đáp án của các môn thi còn lại nhé! Chúc các bạn thi tốt và đạt được kết quả cao.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*