Đáp án mã đề 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 môn Toán kỳ thi THPT Quốc Gia 2022

dap an mon toan thpt quoc gia 2022

Chiều ngày 7/7, hơn nửa triệu sĩ tử sẽ tham gia thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2022. Đây là môn thi thứ 2 trong kỳ thi và được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đề thi và đáp án môn Toán mã đề109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 kỳ thi THPT Quốc Gia 2022. Cập nhật nhanh để biết biết chính xác các câu trả lời nhé!

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán mã đề 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

Theo như thông tin từ trước, năm nay sẽ có 24 mã đề dành cho môn Toán. Các thí sinh sẽ làm 50 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 90 phút. Nội dung kiến thức hầu hết rơi vào năm lớp 12.

dap an mon toan ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon toan ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon toan ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon toan ky thi thpt quoc gia 2022

Đáp án của mã đề 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 môn Toán kỳ thi THPT Quốc Gia 2022

Dưới đây là đáp án chi tiết của các mã đề từ 109 đến 116.

Mã đề 109:

1.C2.B3.D4.B5.B6.B7.C8.A
9.D10.A11.A12.B13.A14.B15.A16.D
17.A18.D19.B20.B21.C22.A23.C24.B
25.A26.D27.B28.D29.D30.C31.A32.C
33.A34.A35.A36.C37.C38.C39.A40.C
41.B42.B43.D44.B45.C46.A47.C48.B
49.D50.C

Mã đề 110:

1.C2.C3.D4.B5.A6.B7.C8.A
9.D10.B11.D12.A13.B14.B15.D16.D
17.A18.C19.C20.B21.C22.B23.A24.C
25.B26.A27.A28.A29.B30.C31.A32.B
33.B34.A35.B36.C37.A38.A39.A40.B
41.C42.C43.A44.B45.C46.C47.B48.A
49.C50.A

Mã đề 111:

1.C2.C3.D4.B5.A6.B7.C8.A
9.D10.B11.D12.A13.B14.B15.D16.D
17.A18.C19.C20.B21.B22.D23.C24.A
25.A26.C27.28.D29.A30.B31.D32.D
33.A34.C35.B36.A37.D38.A39.D40.D
41.C42.C43.B44.D45.C46.B47.B48.C
49.D50.C

Mã đề 112:

1.D2.A3.A4.C5.D6.B7.A8.B
9.D10.A11.B12.D13.D14.A15.B16.C
17.B18.B19.B20.C21.C22.A23.B24.D
25.D26.A27.C28.C29.D30.A31.C32.C
33.D34.A35.C36.C37.C38.A39.A40.A
41.C42.B43.B44.A45.D46.B47.B48.D
49.A50.C

Mã đề 113:

1.C2.D3.B4.B5.C6.C7.C8.D
9.A10.C11.B12.D13.C14.D15.D16.D
17.B18.D19.D20.C21.D22.D23.B24.C
25.A26.B27.D28.B29.C30.B31.D32.C
33.A34.B35.A36.A37.D38.B39.C40.D
41.D42.B43.C44.D45.C46.C47.D48.C
49.D50.B

Mã đề 114:

1.A2.D3.D4.C5.D6.B7.C8.A
9.C10.B11.C12.C13.D14.D15.C16.C
17.C18.B19.B20.B21.A22.B23.A24.B
25.D26.A27.A28.D29.D30.B31.A32.D
33.C34.B35.A36.C37.D38.D39.A40.D
41.A42.C43.A44.C45.D46.A47.B48.C
49.B50.C

Mã đề 115:

1.D2.C3.C4.B5.A6.A7.C8.B
9.D10.A11.B12.D13.B14.A15.D16.A
17.C18.D19.D20.B21.B22.C23.D24.D
25.A26.A27.C28.D29.D30.B31.D32.C
33.A34.D35.B36.A37.B38.C39.B40.B
41.A42.B43.D44.B45.C46.A47.B48.A
49.C50.C

Mã đề 116:

1.A2.D3.B4.C5.D6.C7.C8.B
9.A10.B11.D12.D13.D14.C15.C16.A
17.D18.B19.A20.B21.A22.A23.A24.D
25.D26.C27.A28.C29.A30.C31.C32.D
33.D34.D35.A36.C37.A38.D39.C40.A
41.C42.A43.A44.C45.D46.C47.C48.A
49.C50.D

Đề thi và đáp án của từng môn sẽ được cập nhật liên tục trong những ngày sắp tới. Các thí sinh hãy theo dõi topungdung.online để nắm bắt được thông tin chính xác và nhanh chóng nhất nhé! Chúc các bạn đạt được kết quả cao.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*