Đáp án Lý THPT Quốc gia 2023 mã 203, 208, 211, 216, 218, 220

dap an ly thpt quoc gia 2023
Đáp án môn Vật lý THPT Quốc gia năm 2023

Đáp án Lý THPT Quốc gia 2023 mã 203, 208, 211, 216, 218, 220 đã được cập nhật ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi vào sáng ngày 29/6. Các thí sinh có thể dựa trên đáp án tham khảo này để biết được số điểm bài thi của mình. Đừng quên xem lại mã đề mình đã thi để check điểm cho chính xác nhé!

Đề thi THPT Quốc gia năm 2023 môn Vật lý

Môn Vật lý là 1 trong những môn thuộc tổ hợp KHTN trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Bài thi môn Lý sẽ ở dạng trắc nghiệm và có tổng cộng 40 câu hỏi/ đề thi. Bạn tham khảo 1 trong 24 mã đề thi Vật lý THPT Quốc gia 2023 dưới đây:

de thi ly thpt quoc gia 2023

de thi ly thpt quoc gia 2023

de thi ly thpt quoc gia 2023

de ly thpt quoc gia 2023

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Văn đầy đủ nhất

Đáp án Lý THPT Quốc gia 2023 mã đề 203, 208, 209, 211, 216, 218, 220, 221

1. Đáp án Lý THPT Quốc gia năm 2023 mã 209

1.B2.C3.A4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.B12.D13.A14.B15.C16.C17.B18.D19.B20.D
21.C22.B23.B24.C25.D26.C27.D28.B29.D30.D
31.C32.B33.B34.B35.D36.C37.D38.B39.C40B

2. Đáp án Lý THPT Quốc gia 2023 mã 221

1.A2.C3.B4.B5.C6.C7.B8.D9.A10.A
11.C12.C13.D14.B15.B16.D17.A18.A19.D20.B
21.D22.D23.B24.B25.C26.D27.D28.C29.A30.C
31.B32.A33.D34.A35.C36.D37.C38.C39.A40.C

3. Đáp án Lý THPT Quốc gia 2023 mã 203

1.D2.B3.A4.A5.D6.C7.D8.D9.C10.C
11.D12.B13.D14.C15.D16.B17.C18.C19.D20.B
21.C22.D23.C24.B25.B26.C27.D28.D29.C30.D
31.C32.C33.B34.B35.A36.B37.B38.D39.B40.A

4. Đáp án Lý THPT Quốc gia 2023 mã 208

1.A2.D3.B4.B5.A6.B7.B8.D9.C10.B
11.D12.D13.B14.C15.A16.D17.C18.A19.C20.B
21.D22.D23.A24.A25.D26.B27.D28.A29.A30.D
31.D32.A33.B34.B35.D36.B37.A38.A39.B40.D

5. Đáp án Lý THPT Quốc gia 2023 mã 211

1.C2.D3.D4.C5.D6.C7.A8.D9.A10.B
11.A12.C13.A14.A15.B16.A17.C18.A19.C20.B
21.C22.D23.A24.D25.C26.A27.A28.C29.C30.D
31.C32.A33.A34.D35.D36.D37.C38.B39.D40.D

6. Đáp án THPT Quốc gia 2023 Vật Lý mã 216

1.B2.C3.A4.B5.C6.D7.C8.B9.B10.B
11.D12.B13.B14.D15.A16.D17.B18.B19.C20.B
21.D22.A23.C24.A25.D26.B27.C28.A29.D30.A
31.C32.A33.D34.B35.D36.A37.A38.C39.C40.D

7. Đáp án Lý THPT Quốc gia 2023 mã đề 218

1.C2.D3.B4.D5.A6.B7.D8.A9.D10.A
11.D12.B13.C14.D15.A16.A17.D18.A19.C20.D
21.C22.B23.C24.A25.B26.D27.B28.A29.B30.D
31.A32.A33.B34.B35.C36.B37.C38.B39.A40.A

8. Đáp án Vật Lý THPT Quốc gia 2023 mã 220

1.D2.D3.D4.B5.B6.C7.C8.D9.B10.C
11.A12.C13.A14.B15.D16.B17.D18.A19.A20.D
21.A22.A23.D24.B25.A26.B27.B28.A29.D30.D
31.B32.B33.C34.B35.D36.A37.D38.B39.A40.A

*** Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2023 trên được Ban chuyên môn Tuyensinh247 giải các thí sinh tham khảo nhé!

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2023 mã đề 101, 109, 110, 111, 113, 121

Vừa rồi là thông tin chi tiết về đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2023 1 số mã đề. Chúc bạn có được kết quả thi cao trong kỳ thi này để đậu được vào trường đại học mong muốn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*