Đáp án Hoá THPT Quốc gia 2023 mã 205, 210, 211, 212, 220, 224

dap an hoa thpt quoc gia 2023
Đáp án môn Hoá THPT Quốc gia năm 2023

Môn Hoá học là môn thi nằm trong tổ hợp môn tự chọn KHXH. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 môn Hoá đã thi vào lúc 8 giờ 30 sáng 29/6/2023. Giờ đây, ắt hẳn các thí sinh muốn biết đáp án Hoá THPT Quốc gia 2023 mã 205, 210, 211, 212, 220, 224. Cập nhật ngay bài viết sau đây của topungdung.online để tra cứu đáp án bài thi của mình nhé!

Đáp án Hoá THPT Quốc gia 2023 mã 205, 210, 211, 212, 220, 223, 224 chính thức

Ngay sau khi thời gian thi Hoá kết thúc, Ban chuyên môn Tuyensinh247 đã giải các mã đề để giúp thí sinh có thể nhanh chóng tra cứu kết quả thi của mình. Cụ thể đáp án môn Hoá THPT Quốc gia 2023 như sau:

1. Đáp án Hoá THPT Quốc gia 2023 mã đề 201

41.C42.C43.A44.D45.A46.A47.D48.B49.A50.C
51.A52.D53.C54.C55.A56.D57.C58.D59.D60.A
61.C62.B63.A64.D65.A66.A67.A68.B69.A70.C
71.B72.C73.C74.D75.D76.C77.D78.A79.C80.D

2. Đáp án Hoá THPT Quốc gia 2023 mã đề 205

41.A42.D43.C44.B45.B46.C47.C48.D49.D50.C
51.A52.D53.D54.B55.D56.C57.A58.C59.D60.D
61.D62.A63.A64.B65.B66.A67.C68.A69.D70.C
71.B72.B73.D74.C75.B76.B77.B78.C79.D80.C

3. Đáp án môn Hoá THPT Quốc gia 2023 mã đề 210

41.B42.A43.A44.A45.B46.C47.A48.C49.C50.C
51.B52.D53.A54.A55.D56.C57.D58.A59.A60.C
61.D62.A63.B64.B65.A66.B67.B68.C69.D70.D
71.D72.C73.C74.B75.D76.B77.B78.C79.C80.A

4. Đáp án Hoá THPT Quốc gia 2023 mã đề 211

41.A42.A43.D44.C45.C46.B47.C48.C49.C50.D
51.A52.A53.A54.D55.D56.A57.A58.D59.C60.C
61.C62.B63.A64.D65.B66.D67.B68.D69.A70.D
71.D72.A73.C74.A75.C76.A77.C78.C79.D80.D

5. Đáp án Hoá THPT Quốc gia 2023 mã đề 212

41.D42.B43.C44.A45.A46.B47.D48.A49.D50.B
51.C52.D53.C54.B55.C56.C57.C58.A59.A60.B
61.B62.A63.B64.C65.B66.B67.A68.A69.C70.A
71.C72.C73.C74.A75.C76.A77.C78.B79.C80.B

6. Đáp án Hoá học THPT Quốc gia 2023 mã đề 220

41.C42.C43.A44.A45.B46.B47.C48.D49.A50.B
51.A52.A53.C54.A55.B56.A57.D58.B59.D60.A
61.B62.B63.D64.B65.B66.D67.D68.D69.B70.B
71.A72.D73.A74.D75.D76.D77.A78.D79.B80.B

6. Đáp án Hoá THPT Quốc gia mã 223

41.D42.B43.C44.B45.C46.C47.D48.A49.B50.A
51.A52.D53.C54.B55.A56.B57.C58.B59.B60.D
61.A62.C63.A64.A65.C66.D67.B68.C69.A70.B
71.D72.C73.D74.B75.D76.D77.D78.A79.A80.D

7. Đáp án Hoá THPT Quốc gia 2023 mã đề 224

41.D42.A43.A44.C45.D46.D47.D48.A49.B50.C
51.A52.B53.C54.C55.B56.A57.C58.C59.B60.C
61.B62.A63.B64.B65.A66.B67.A68.A69.B70.C
71.B72.C73.B74.C75.A76.A77.B78.C79.C80.A

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2023 mã đề 101, 109, 110, 111, 113, 121

Đề thi THPT Quốc gia năm 2023 môn Hoá

Tham khảo 1 trong các mã đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Hoá học dưới đây:

de thi hoa thpt quoc gia 2023

de thi hoa thpt quoc gia 2023

de thi mon hoa thpt quoc gia 2023

de hoa thpt quoc gia 2023

*** Đề thi Hoá THPT Quốc gia 2023 mã đề 201.

Thi 1 điểm có bị liệt không năm 2023?

Trên đây là thông tin chi tiết về đáp án đề thi môn Hoá THPT Quốc gia 2023. Bạn hãy đối chiếu ngay mã đề đã làm để biết được mình đúng, sai bao nhiêu cao nhé!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*