Đáp án đề môn Lý 213 215 217 219 221 223 thi THPT Quốc gia 2021

dap an mon vat ly ma de 213 215 217 219 221

Đáp án đề môn Lý 213 215 217 219 221 223 thi THPT Quốc gia 2021 sẽ được topungdung.online cập nhật ngay sau khi có kết quả. Vật Lý là môn thi đầu tiên trong tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên của thí sinh trong ngày 8/7/2021. Với 40 câu hỏi trắc nghiệm, các thí sinh có thể lựa chọn phần cơ bản hoặc nâng cao để hoàn thành bài thi của mình.

Đáp án đề môn Lý 213 215 217 219 221 223 thi THPT Quốc gia 2021

Đang cập nhật..

Mã đề 213

1 C2 A3 B4 D5 A6 B7 B8 A
9 A10 B11 D12 C13 D14 A15 D16 A
17 C18 A19 D20 A21 C22 B23 C24 A
25 D26 B27 B28 B29 C30 D31 C32 D
33 D34 B35 B36 A37 C38 C39 D40 A

Mã đề 215

1 B2 D3 D4 C5 B6 C7 D8 A
9 B10 C11 C12 C13 B14 A15 C16 A
17 A18 C19 D20 D21 A22 A23 B24 B
25 B26 C27 C28 D29 B30 C31 B32 B
33 A34 B35 D36 D37 B38 A39 D40 A

Mã đề 217

1 D2 C3 A4 A5 B6 D7 A8 A
9 A10 B11 C12 C13 B14 D15 D16 D
17 A18 B19 D20 A21 A22 B23 B24 B
25 C26 A27 C28 D29 D30 B31 D32 C
33 B34 B35 A36 D37 C38 B39 D40 B

Mã đề 219

1 A2 D3 B4 A5 A6 D7 D8 A
9 A10 C11 B12 B13 C14 A15 A16 A
17 B18 D19 C20 A21 C22 C23 C24 A
25 A26 D27 D28 C29 D30 A31 D32 D
33 C34 A35 D36 D37 D38 C39 C40 A

Mã đề 221

1 B2 A3 C4 C5 D6 C7 D8 D
9 D10 C11 A12 A13 A14 D15 C16 B
17 C18 D19 C20 C21 B22 C23 B24 D
25 B26 B27 B28 C29 D30 C31 B32 C
33 B34 B35 D36 D37 D38 C39 B40 B

Mã đề 223

1 B2 A3 A4 D5 C6 B7 A8 B
9 A10 D11 D12 D13 B14 B15 B16 C
17 C18 D19 C20 B21 D22 C23 D24 D
25 C26 D27 D28 B29 C30 B31 B32 C
33 C34 B35 C36 C37 C38 B39 B40 D

Đề thi môn Vật Lý chính thức năm 2021

Trên đây là cập nhật nhanh và chính xác nhất bài thi môn Vật Lý mã đề 213 215 217 219 221 223 thi THPT Quốc gia 2021. Kết thúc bài thi môn Vật Lý các em thí sinh sẽ tiếp tục dự thi các môn thi Hoá Sinh để hoàn thành bài thi của mình.

Đáp án môn Hoá đề 201 203 205 207 209 211 THPT Quốc gia

Đáp án môn Toán mã đề 102 104 106 108 110 112 THPT Quốc gia

Quy định cộng điểm ưu tiên đại học như thế nào ?

Mỗi thí sinh được xét bao nhiêu nguyện vọng thi THPT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*