Cập nhật: Đáp án các mã đề môn Vật Lý kỳ thi THPT Quốc gia 2022

dap an mon vat ly ky thi thpt quoc gia 2022

Hãy tham khảo gợi ý đáp án môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2022 sau đây. Tất cả mọi mã đề sẽ được cập nhật giúp các sỉ tử kiểm tra kết quả của mình. Môn Vật lý nằm trong bài thi tổ hợp KHTN được thi theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài tối đa 50 phút, học sinh thực hiện đúng các yêu cầu được ban giám thị phổ biến từ đầu giờ.

Đề thi chính thức môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2022

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2022 như sau:

de thi mon vat ly ky thi thpt quoc gia 2022

de thi mon vat ly ky thi thpt quoc gia 2022

de thi mon vat ly ky thi thpt quoc gia 2022

de thi mon vat ly ky thi thpt quoc gia 2022

Gợi ý đáp án môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2022 tất cả các mã đề

Sau đây là gợi ý đáp án cho các mã đề từ 201 – 224 môn Vật lý:

 • Mã 201:
1.B2.C3.D4.D5.C6.D7.C8.A9.A10.B
11.D12.B13.C14.D15.A16.B17.C18.A19.D20.A
21.22.23.24.B25.B26.A27.D28.D29.A30.B
31.A32.D33.B34.C35.A36.C37.B38.C39.C40.A
 • Mã 202:
1.B2.A3.A4.A5.C6.C7.B8.D9.B10.C
11.B12.D13.B14.D15.D16.C17.B18.B19.A20.A
21.C22.B23.C24.C25.A26.A27.D28.B29.C30.D
31.D32.B33.D34.A35.C36.C37.C38.B39.C40.D
 • Mã 203:
1.D2.D3.C4.A5.C6.D7.B8.B9.C10.C
11.A12.C13.A14.D15.B16.C17.B18.A19.D20.D
21.C22.B23.C24.C25.B26.C27.B28.C29.B30.D
31.D32.C33.B34.D35.D36.C37.D38.B39.D40.B
 • Mã 204:
1.A2.C3.C4.A5.C6.A7.C8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.D15.A16.C17.A18.C19.D20.D
21.D22.B23.A24.B25.C26.D27.D28.C29.B30.B
31.A32.D33.C34.A35.B36.C37.A38.C39.D40.A
 • Mã 205:
1.C2.B3.C4.B5.B6.A7.C8.A9.A10.D
11.D12.A13.B14.A15.B16.D17.D18.B19.B20.A
21.B22.A23.D24.B25.A26.C27.C28.A29.D30.B
31.D32.A33.A34.D35.B36.D37.D38.B39.C40.C
 • Mã 206:
1.C2.B3.D4.A5.A6.C7.C8.A9.B10.B
11.A12.D13.B14.A15.D16.D17.C18.B19.A20.D
21.A22.A23.B24.B25.D26.A27.B28.B29.B30.D
31.D32.B33.D34.D35.D36.A37.B38.A39.A40.D
 • Mã 207:
1.C2.D3.A4.D5.D6.B7.B8.A9.A10.C
11.B12.B13.B14.A15.C16.D17.A18.D19.B20.A
21.B22.B23.D24.C25.D26.B27.B28.D29.B30.A
31.A32.C33.D34.C35.A36.D37.C38.D39.A40.B
 • Mã 208:
1.D2.B3.A4.D5.B6.A7.D8.C9.B10.C
11.A12.C13.B14.C15.C16.A17.B18.A19.D20.A
21.D22.A23.C24.A25.C26.D27.C28.B29.A30.D
31.C32.D33.D34.C35.B36.B37.A38.D39.C40.A
 • Mã 209:
1.D2.D3.A4.C5.A6.D7.C8.D9.C10.A
11.B12.C13.C14.B15.A16.B17.B18.B19.D20.B
21.C22.D23.C24.D25.B26.C27.B28.D29.B30.D
31.C32.B33.C34.C35.D36.B37.D38.B39.C40.D
 • Mã 210:
1.A2.D3.B4.B5.B6.A7.A8.A9.D10.C
11.B12.D13.C14.A15.C16.C17.A18.C19.D20.C
21.D22.B23.B24.C25.D26.C27.B28.A29.C30.C
31.B32.D33.B34.B35.A36.A37.B38.A39.D40.C
 • Mã 211:
1.B2.A3.C4.D5.B6.C7.D8.A9.A10.B
11.D12.B13.B14.B15.A16.A17.A18.C19.B20.A
21.D22.D23.C24.A25.A26.D27.C28.D29.B30.D
31.D32.A33.D34.C35.C36.C37.D38.A39.C40.C
 • Mã 212:
1.D2.A3.A4.D5.B6.B7.C8.D9.A10.D
11.B12.A13.B14.B15.C16.B17.C18.C19.C20.A
21.C22.B23.A24.A25.A26.B27.B28.B29.C30.C
31.B32.A33.A34.D35.B36.A37.A38.C39.B40.C
 • Mã 213:
1.D2.B3.D4.A5.D6.C7.B8.C9.A10.A
11.B12.C13.D14.D15.A16.B17.A18.D19.C20.C
21.B22.C23.C24.D25.C26.D27.B28.D29.C30.B
31.C32.C33.A34.A35.D36.A37.B38.A39.D40.B
 • Mã 214:
1.C2.C3.A4.C5.A6.D7.D8.B9.C10.D
11.B12.B13.A14.D15.B16.C17.A18.D19.C20.B
21.A22.C23.B24.B25.C26.D27.B28.D29.C30.A
31.D32.A33.B34.D35.B36.B37.A38.D39.D40.B
 • Mã 215:
1.D2.A3.A4.D5.A6.C7.D8.D9.C10.C
11.C12.A13.B14.C15.D16.A17.D18.A19.D20.C
21.D22.D23.A24.A25.C26.C27.A28.D29.D30.C
31.C32.B33.B34.A35.C36.C37.A38.B39.D40.D
 • Mã 216:
1.A2.D3.B4.A5.C6.D7.B8.B9.A10.B
11.D12.B13.B14.D15.A16.D17.C18.C19.A20.C
21.D22.B23.B24.B25.C26.C27.A28.A29.D30.D
31.D32.C33.C34.C35.A36.C37.C38.D39.D40.A
 • Mã 217:
1.A2.B3.B4.A5.D6.C7.A8.A9.D10.B
11.B12.D13.B14.B15.D16.A17.B18.C19.C20.B
21.C22.A23.C24.C25.D26.B27.C28.C29.A30.D
31.A32.D33.C34.D35.C36.D37.D38.A39.B40.C
 • Mã 218:
1.C2.A3.C4.B5.A6.A7.A8.C9.D10.C
11.A12.B13.D14.A15.D16.A17.A18.D19.A20.B
21.D22.D23.D24.B25.B26.D27.A28.A29.B30.D
31.A32.D33.B34.D35.B36.B37.D38.B39.A40.B
 • Mã 219:
1.C2.C3.D4.A5.C6.B7.C8.B9.D10.B
11.D12.B13.B14.A15.A16.D17.C18.A19.A20.C
21.C22.B23.D24.B25.D26.B27.B28.A29.A30.B
31.C32.D33.D34.C35.D36.D37.C38.D39.A40.A
 • Mã 220:
1.B2.A3.C4.A5.B6.D7.A8.A9.C10.C
11.D12.B13.B14.D15.B16.C17.B18.D19.C20.D
21.B22.C23.D24.D25.A26.C27.C28.A29.C30.A
31.B32.A33.D34.A35.B36.D37.A38.D39.A40.B
 • Mã 221:
1.C2.A3.C4.B5.C6.B7.A8.D9.C10.B
11.C12.D13.B14.A15.C16.C17.D18.A19.C20.A
21.D22.A23.A24.D25.D26.D27.C28.A29.C30.D
31.D32.C33.A34.C35.A36.A37.A38.D39.D40.C
 • Mã 222:
1.D2.B3.D4.C5.B6.A7.B8.D9.A10.C
11.A12.A13.A14.D15.D16.B17.D18.C19.D20.C
21.C22.B23.D24.B25.D26.A27.C28.C29.B30.A
31.C32.D33.A34.C35.A36.A37.C38.B39.A40.C
 • Mã 223:
1.B2.A3.C4.D5.C6.A7.C8.A9.C10.B
11.B12.C13.B14.A15.A16.B17.D18.B19.B20.D
21.B22.A23.A24.C25.A26.D27.D28.D29.A30.B
31.C32.D33.A34.C35.D36.C37.D38.C39.A40.D
 • Mã 224:
1. C2.A3.A4.B5.C6.C7.B8.B9.D10.C
11.A12.C13.D14.A15.C16.C17.B18.D19.D20.B
21.B22.A23.C24.C25.A26.A27.B28.A29.A30.B
31.B32.B33.B34.C35.B36.C37.A38.B39.A40.C

Cập nhật nhanh đáp á n kỳ thi THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý các mã đề để tham khảo và đối chiếu nhé. Các đáp án của những môn thi khác sẽ được cập nhật đầy đủ tại topungdung.online, đừng quên theo dõi kênh để nhận những thông tin khác.

>> Xem thêm: Đáp án mã đề 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 môn Toán kỳ thi THPT Quốc Gia 2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*