Đáp án Anh THPT Quốc gia 2023 mã 401, 406, 407, 410, 416, 422

dap an anh thpt quoc gia 2023
Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023

Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã 401, 406, 407, 410, 416, 422 là thông tin đang được nhiều người tìm kiếm. Tiếng Anh là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Topungdung.online sẽ cập nhật chi tiết đáp án môn Anh THPT Quốc gia 2023 1 số mã đề ngay dưới đây. Bạn hãy dành thời gian theo dõi để rà soát đáp án bài thi của mình!

Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã 401, 403, 406, 407, 410, 416, 422, 413, 423

Cập nhật đáp án thi THPT Quốc gia môn Anh 1 số mã đề bên dưới nhé!

1. Đáp án môn Anh THPT Quốc gia 2023 mã 413

1.C2.D3.B4.B5.A6.B7.C8.A9.A10.C
11.B12.C13.D14.A15.D16.D17.B18.D19.C20.A
21.C22. D23. B24. C25. A26. A27. C28. D29.D30.D
31.B32.C33.B34.A35.D36.B37.A38.C39.D40.A
41.B42.A43.B44.C45.B46.C47.B48.D49.C50.D

2. Đáp án Anh THPT Quốc gia 2023 mã 401

1.D2.A3.C4.A5.D6.D7.C8.C9.A10.C
11.D12.A13.B14.C15.C16.D17.C18.D19.B20.A
21.D22.B23.A24.D25.A26.D27.B28.A29.D30.C
31.C32.C33.A34.B35.B36.D37.C38.C39.B40.C
41.C42.B43.D44.B45.B46.D47.D48.B49.C50.B

Thi 1 điểm có bị liệt không năm 2023?

3. Đáp án Anh THPT Quốc gia 2023 mã 403

1.C2.C3.B4.B5.A6.D7.B8.C9.D10.A
11.D12.A13.C14.B15.D16.D17.C18.A19.C20.A
21.B22.B23.A24.B25.C26.D27.A28.D29.A30.D
31.D32.B33.C34.D35.B36.B37.B38.C39.A40.A
41.D42.C43.C44. B45.A46.C47.A48.D49.D50.C

4. Đáp án Anh THPT Quốc gia 2023 mã 406

1.D2.D3.B4.B5.C6.D7.B8.A9.C10.A
11.B12.D13.D14.D15.A16.C17.A18.D19.D20.B
21.C22.D23.A24.D25.C26.B27.A28.A29.A30.D
31.A32.B33.B34.C35.A36.A37.D38.D39.B40.D
41.C42.A43.B44. C45.C46.C47.D48.A49.C50.C

5. Đáp án Anh THPT Quốc gia 2023 mã 407

1.B2.B3.A4.D5.B6.A7.B8.C9.A10.B
11.A12.B13.C14.C15.B16.A17.D18.A19.A20.D
21.C22.D23.D24.A25.A26.D27.A28.C29.C30.D
31.B32.D33.B34.A35.B36.D37.C38.C39.B40.C
41.D42.C43.D44. D45.C46.C47.A48.C49.D50.C

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Văn đầy đủ nhất

6. Đáp án đề thi Anh THPT Quốc gia 2023 mã 410

1.D2.D3.A4.A5.C6.D7.D8.C9.B10.A
11.D12.C13.A14.D15.D16.B17.D18.D19.C20.D
21.A22.D23.D24.A25.B26.B27.C28.C29.C30.A
31.C32.C33.A34.A35.B36.C37.C38.B39.B40.A
41.B42.A43.B44.B45.C46.A47.C48.B49.A50.B

7. Đáp án Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã 416

1.C2.A3.C4.D5.A6.A7.B8.C9.C10.A
11.C12.D13.D14.D15.C16.B17.C18.C19.B20.D
21.C22.C23.B24.B25.B26.C27.B28.B29.C30.C
31.B32.B33.D34.D35.B36.D37.D38.C39.D40.B
41.D42.B43.D44. D45.B46.D47.D48.C49.A50.C

8. Đáp án Anh THPT Quốc gia 2023 mã 422

1.D2.B3.C4.C5.D6.A7.A8.D9.A10.A
11.C12.B13.A14.A15.C16.A17.B18.B19.C20.B
21.D22.C23.C24.D25.C26.B27.C28.B29.B30.D
31.D32.A33.B34.B35.B36.C37.D38.C39.D40.D
41.D42.C43.D44.C45.A46.D47.D48.C49.D50.B

Đáp án Sử THPT Quốc gia 2023 mã 304, 305, 315, 319, 322, 324

9. Đáp án Anh THPT Quốc gia 2023 mã 423

1.B2.A3.B4.D5.C6.A7.C8.A9.D10.C
11.C12.A13.D14.C15.C16.B17.A18.C19.B20.C
21.A22.A23.B24.B25.B26.D27.C28.D29.C30.A
31.A32.B33.C34.B35.A36.A37.B38.A39.B40.A
41.C42.B43.B44. B45.A46.C47.C48.C49.A50.A

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2023

Cập nhật ngay 1 trong 24 mã đề thi THPT Quốc gia môn Anh dưới đây:

de thi anh thpt quoc gia nam 2023

de thi anh thpt quoc gia nam 2023

de thi anh thpt quoc gia nam 2023

de thi anh thpt quoc gia nam 2023

*** Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 401.

Vừa rồi là thông tin chi tiết về đáp án môn Anh thi THPT Quốc gia 2023. Nhanh chóng rà soát đáp án bạn đã làm dựa trên đáp án bài giải trên của Ban chuyên môn Tuyensinh247 để biết số điểm mình đạt được nhé!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*